VGA shop
     
BG / English
    


Оформяне на поръчката
 
1. Оборудване ФУРНИ
2. Оборудване ЗАКУСКИ
3. Оборудване ПИЦАРИИ
4. Оборудване СЛАДКАРСКО
5. Оборудване МЕСО КОЛБАСИ
8. Оборудване ХЛАДИЛНО
9. РЕЦИКЛИРАНИ и УПОТРЕБЯВАНИ
91. ЧАСТИ и КОМПОНЕНТИ
 
 
 

.

Поръчка, Доставка, Заплащане

Общи условия на доставка

1. Изискване за регистрация на клиент

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия Ashop.vga-bg.com, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се на адрес http://www.ashop.vga-bg.com/account/, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице: 1. Придобива парола, с която се идентифицира в ashop.vga-bg.com. След потвърждение на регистрацията, генерираната парола може да бъде променена. 2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в ashop.vga-bg.com. 3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от ashop.vga-bg.com, както и да отказва изпълнението им по указания ред.

Ashop.vga-bg.com си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

2. Процедура за пазаруване

Когато направите поръчка за закупуване на продукти от ashop.vga-bg.com ние Ви изпращаме e-mail съобщение, потвърждаващо получаването й, съдържащо детайлите на поръчката.

Поръчка, направена през уеб-сайта ashop.vga-bg.com представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт.

Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на ashop.vga-bg.com контактува с Вас и получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката.

При оформянето на покупката от клиента се изисква: 1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт. 2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона “Завършване на поръчката”. Чрез натискане на бутона “Завършване на поръчката” регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия. 3. След получаване на валидна поръчка представител на ashop.vga-bg.com се свързва с Клиента по телефона за да го уведоми за наличността на поръчаните стоки и срока им за доставка 4. В телефонния разговор Клиентът потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки. 5. Клиентът получава по e-mail съобщение за изпратената поръчка, което съдържа окончателните детайли на пратката, като вид и брой на изпратените артикули, цена на доставка, дата на доставка и обща сума за плащане.

За продукти с по-голяма стойност и такива, които се внасят или изработват целево, за конкретния клиент, поръчката се последва от отделен, писмен договор за доставка, чиито клаузи могат да се различават от настоящите общи условия.

3. Цена и плащане

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Плащането на стоките се извършва в български лева.

Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка.

Дължимата от клиента сума за доставяне на стоката и извършване на уговорения начин на платеж не се калкулира автоматично. Общата дължима сума по сделката се финализира след изчисляване на разходите по доставката и потвърждение за същата от страна на клиента.

Възможните методи на плащане са наложен платеж или друг изрично уговорен начин.

Ashop.vga-bg.com не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

Обявените цени в български лева за вносни продукти са зависими от валутата с която се купуват. Независимо, че цените редовно се актуализират в съответствие със съответните валутни курсове, е възможно обявената цена да се отличава незначително от тази, която ще получите при прецизиране на поръчката.

4. Доставка на продуктите

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с Тарифите й за доставка и настоящите Общи условия.

5. Срок на доставка

Срокът на доставка зависи от наличността на продукта. Средният срок за доставка е 2-3 работни дни.

Ако продуктът не е на склад (в случаите на изчерпан внос или недостатъчно произведено количество) срокът може да бъде значително по-дълъг. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът също може да бъде удължен.

При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.

6. Гаранция и връщане

Всички нови стоки предлагани от ashop.vga-bg.com са от директен внос, или от официални вносители и дистрибутори. Всеки продукт предлаган от ashop.vga-bg.com е с изрично указан гаранционен срок. За гаранционно обслужване, Клиентът може да се обърне свободно към съответния сервиз, отбелязан на гаранционната карта.

Ashop.vga-bg.com гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

7. Права и задължения

Ashop.vga-bg.com се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок.

Ashop.vga-bg.com се задължава да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа.

Ashop.vga-bg.com не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката.

Ashop.vga-bg.com не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

Ashop.vga-bg.com не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на форсмажорни обстоятелства.

Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 3 (три) работни дни след получаването на пратката.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране са били причинени видими дефекти по стоката. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми представител на ashop.vga-bg.com.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка. Рекламацията при несъответствие с поръчаната търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

При предявяване на рекламация, потребителят може да претендира за: 1. Възстановяване на заплатената сума. 2. Заменяна на стоката с нова. 3. Отбив от цената. 4. Безплатно извършване на ремонт.

При предявяване рекламация, представител на ashop.vga-bg.com може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на ashop.vga-bg.com.

Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.

Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно уговореното.

Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.

Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.

Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

Клиентът се задължава да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в ashop.vga-bg.com.

8. Защита на личните данни

Ashop.vga-bg.com се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация, това задължение се счита за невалидно.

Ashop.vga-bg.com се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

Ashop.vga-bg.com се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели: 1. Обработка на клиентска поръчка. 2. Статистически. 3. Администриране и обслужване съдържанието на магазина. 4. Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас.

Когато се създава клиентски профил, Клиентът изразява съгласието си да получава информация от ashop.vga-bg.com чрез електронна поща, за продукти, промоции и специални оферти.

9. Снимки, илюстрации и описание на продукт

Публикуваните в този уеб-сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез сайта на производителя.

10. Раздели РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ, ЧАСТИ и КОМПОНЕНТИ

В разделите "РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ" се предлагат машини в различен етап на завършеност. В повечето случаи завършването на рециклирането зависи от желанията и нуждите на реален клиент. Там където цената не е ясна, или се формира от допълнителни дейности, системата на магазина засега поставя цена 1.00 лв. Тази цена трябва да се разбира като "цена по запитване" или "цена след уточняване". При избиране на такъв продукт, ще получите по мейл писмено цена, след свързване по телефона за съответни уточнения.

11. Правно регулиране

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между ashop.vga-bg.com и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 

Copyright © VGA shop. All rights reserved.