VGA shop
     
BG / English
    


Оформяне на поръчката
 
1. Оборудване ФУРНИ
2. Оборудване ЗАКУСКИ
3. Оборудване ПИЦАРИИ
4. Оборудване СЛАДКАРСКО
5. Оборудване МЕСО КОЛБАСИ
8. Оборудване ХЛАДИЛНО
9. РЕЦИКЛИРАНИ и УПОТРЕБЯВАНИ
91. ЧАСТИ и КОМПОНЕНТИ
 
 
 

.

Ценова листа

1. Оборудване ФУРНИ
    1. Машини
       1.1 Сита за брашно
       1111 Сито, центробежно ,INOX, 2000 кг/час 4800.00 lv.
       1112 Сито , вибрационно 2400.00 lv.
       1118 Сито, вибрационно, настолно 1260.00 lv.
       1119 Сито, центробежно, настолно 1260.00 lv.
       1.2 Тестомесачки, миксери
       1.3 Дозатори за вода, охладители за вода
       1131 Дозатор за вода Модел ИЗИ 720.00 lv.
       1132 Дозатор за вода + термометър 1200.00 lv.
       1133 Дозатор с термометър и ръчен смесител на вода 1500.00 lv.
       1134 Дозатор с термометър и термостатичен смесител на вода 2040.00 lv.
       1135 Дозатор+ термостатичен смесител 4920.00 lv.
       1136 Дозатор и смесител електронен 8040.00 lv.
       1138-100 Охладител за вода с резервоар 100 л. 4200.00 lv.
       1138-180 Охладител за вода с резервоар 180 л. 4800.00 lv.
       1139-150-1 Охладител за вода, проточен 7920.00 lv.
       1139-150-2 Охладител за вода, проточен 8650.00 lv.
       1139-350 Охладител за вода, проточен 15240.00 lv.
       1.4 Тестоделители
       1142-1 Тестоделител, ръчен, 16 къса , 50-350 гр 3120.00 lv.
       1142-2 Тестоделител, ръчен, 36 къса, 30-100 гр 3480.00 lv.
       1149 Тестоделител, шнеков 4440.00 lv.
       1.5 Тестоокръглители
       1521Тестоокръглител, конусен, ексцентрично движение на вътрешен конус 4200.00 lv.
       1.6 Тестооформители
       1161-40 Тестооформител, лентов 4080.00 lv.
       1167 Тестооформител/франзелмашина/ 12800.00 lv.
       1.9 Други машини
       11901 Машина за рязане на хляб 4440.00 lv.
       11911 Машина за рязане на хляб 4320.00 lv.
       1198 Мелница за галета 1560.00 lv.
    2. Втасални и пруфери
    701 Климатизиращ агрегат за камера 2 м3 1200.00 lv.
    702 Климатизиращ агрегат за камера 4 м3 1300.00 lv.
    703 Климатизиращ агрегат за камера 6 м3 1500.00 lv.
    731 Камера, втасална PVG016, вграден стелаж за 16 тави 2120.00 lv.
    751 Камера, втасална PVG201, за количка с 18 тави 40х60 1760.00 lv.
    3. Пещи
       3.1 Пещи , подови
    4. Оборудване
    1108 Количка с подемник 100кг. 1440.00 lv.
2. Оборудване ЗАКУСКИ
    1. Машини
       1.1. Сита
       1118 Сито ,вибрационно, настолно 1260.00 lv.
       1119 Сито , настолно, центробежно 1260.00 lv.
       1121 Сито, вибрационно 2400.00 lv.
       1131 Сито, горно ,INOX 4800.00 lv.
       1.2 Тестомесачки, миксери
       201-17 Тестомесачка, вилична, 17 литра казан 960.00 lv.
       201-25 Тестомесачка, вилична 25 литра казан 1200.00 lv.
       201-30 Тестомесачка, вилична 30 литра казан 1440.00 lv.
       201-45 Тестомесачка, вилична 45 литра казан 1680.00 lv.
       201-60 Тестомесачка, вилична, 60 литра казан 1920.00 lv.
       202-10 Тестомесачка, винтова; 10 кг.тесто 1560.00 lv.
       202-14 Тестомесачка, винтова; 14 кг.тесто 1800.00 lv.
       202-20 Тестомесачка, винтова; 20 кг.тесто 1920.00 lv.
       202-30 Тестомесачка, винтова; 30 кг.тесто 2400.00 lv.
       202-40 Тестомесачка, винтова; 40 кг.тесто 3000.00 lv.
       1.3. Дозатори за вода
       301 Дозатор за вода, икономик 720.00 lv.
       1.4 Тестоделители
       1142-16 Тестоделител, ръчен, 16 къса 3120.00 lv.
       1142-36 Тестоделител, ръчен, 36 къса 3480.00 lv.
       402 Тестоделител, хидравличен 12060.00 lv.
       408 Делител-окръглител, полуавтоматичен 144000.00 lv.
       1.5 Тестоокръглители
       1521Тестоокръглител, конусен, ексцентрично движение на вътрешен конус 3600.00 lv.
       1.6 Тестооформители
       601 Тестооформител за франзелки, гризини 2160.00 lv.
       602 Тестооформител за франзелки, гризини 2760.00 lv.
       605 Тестооформител, лентов 2640.00 lv.
       610 Тестооформител, лентов 10800.00 lv.
       681 Ламинатор, настолен 6000.00 lv.
    2. Втасални
    701- 08 Втасална 8 т. 1200.00 lv.
    701-12 Втасална 12 т. 1500.00 lv.
    701-16 Втасална 16 т. 1500.00 lv.
    70310 Втасална камера PVG016 с вграден стелаж за тави 2400.00 lv.
    70410 Втасална камера PVG201 за 1 количка 2040.00 lv.
    3. Пещи
    80220 Пещ, конвекторна за 5 тави 40х60 см 9000.00 lv.
    80280 Пещ, конвекторна за 10 тави 40х60 см 13570.00 lv.
3. Оборудване ПИЦАРИИ
    1. Машини
       1.2 Тестомесачки
       201-11-11 Тестомесачка, вилична 11 литра казан 864.00 lv.
       201-11-17 Тестомесачка, вилична 17 литра казан 960.00 lv.
       201-11-25 Тестомесачка, вилична 25 литра казан 1200.00 lv.
       201-11-30 Тестомесачка вилична 30 литра казан 1440.00 lv.
       201-11-45 Тестомесачка, вилична 45 литра казан 1680.00 lv.
       201-11-60 Тестомесачка, вилична 60 литра казан 1920.00 lv.
       201-21-16 Тестомесачка, винтова 10 кг. тесто 1440.00 lv.
       201-21-20 Тестомесачка, винтова 14 кг.тесто 1560.00 lv.
       201-21-30 Тестомесачка, винтова 20 кг. тесто 1920.00 lv.
       201-21-45 Тестомесачка, винтова 30 кг. тесто 2400.00 lv.
       201-21-60 Тестомесачка, винтова 40 кг. тесто 3000.00 lv.
       1.4 Тестоделители
       Тестоделител, ръчен 3120.00 lv.
       1.5 Тестоокръглители
       1521Тестоокръглител, конусен, ексцентрично движение на вътрешен конус 3600.00 lv.
       1.6 Тестооформители
       401 Преса , ръчна 1920.00 lv.
    3. Пещи
       3. Пещи подови
       104 Фурна за пица, 1 камера 1140.00 lv.
       104 Фурна за пица, 2 камери 2260.00 lv.
       3.2 Пещи , лентови
       Пещ, лентова, 40 см 4200.00 lv.
4. Оборудване СЛАДКАРСКО
    1. Миксери, тестомесачки
    028 Миксер, планетарен MP 30 л. 3096.00 lv.
    028 Миксер, планетарен MP 40 л. 3840.00 lv.
    028 Миксер, планетарен MPV 30л. 3360.00 lv.
    028 Миксер, планетарен MPV 40 л. 4200.00 lv.
    028 Миксер, планетарен MPV 60 л. 5160.00 lv.
    2. Дозатори, шприцове
    Дозатор, ръчен 700.00 lv.
    3. Шоколад
    Вибромаса 200 720.00 lv.
    Вибромаса 300 840.00 lv.
    Вибромаса 400 990.00 lv.
    Мини тункмашина D300 3600.00 lv.
    Мини тункмашина D300 с вибромаса 4440.00 lv.
    Охладителен тунел 6500.00 lv.
    Разливъчен диск за темперирка 15 л. 936.00 lv.
    Темперирка 10л. 540.00 lv.
    Темперирка 15л. 600.00 lv.
    Тунк-машина 250А 5200.00 lv.
    4. Еклери, толумби, мекици
    241 Казан за "парено" тесто 60 л. 3600.00 lv.
    242 Шприц за тесто 3 л. 960.00 lv.
    243 Дозатор, ръчен, за "парено тесто" 1440.00 lv.
    244 Дозатор за "парено " тесто 5520.00 lv.
    247 Пържилна вана 480.00 lv.
    247 Пържилна вана 480.00 lv.
    248 Пържилна вана с транспортьор 3600.00 lv.
    5. Гризини, тарталети
5. Оборудване МЕСО КОЛБАСИ
    1. Месомелачки
    3. Месомесачки
    53001 Месомесачка, ръчна 864.00 lv.
    53002 Задвижващ блок за Месомесачка, ръчна 864.00 lv.
    5301 Месомесачка 20л. 2304.00 lv.
    5302 Месомесачка 40л. 2880.00 lv.
    4. Колбасопълначки
    5421 Пълнач колбаси, хидравличен 12 кг. 8400.00 lv.
    6. Пасивно оборудване
    5811 Маса PVC плот 100 1270.00 lv.
    5812 Маса PVC плот 150 1500.00 lv.
    5813 Маса PVC плот 200 2196.00 lv.
    5820 Маса разфасовка 50 960.00 lv.
    5821 Маса разфасовка 100 1392.00 lv.
8. Оборудване ХЛАДИЛНО
    1. Хладилни агрегати
    Моноблок СТ1010 3184.00 lv.
    Моноблок СТ1012 3286.00 lv.
    Моноблок СТ1014 3400.00 lv.
    Моноблок СТ1016 3500.00 lv.
    Моноблок СТ1018 3680.00 lv.
    Моноблок СТ1020 3880.00 lv.
    Моноблок СТ1024 4800.00 lv.
    2. Хладилни камери
    Камера, нискотемпературна 10m3 11640.00 lv.
    Камера, нискотемпературна 15 m3 12840.00 lv.
    Камера, среднотемпературна 10 m3 10200.00 lv.
    Камера, среднотемпературна 15 m3 11400.00 lv.
    Камера, хладилна, среднотемпературна, 2.2 m3 5966.00 lv.
    6. Шокови замразители
    6.1 Шоков замразител за 3 тави 5544.00 lv.
    6.2 Шоков замразител за 5 тави 8520.00 lv.
    6.3 Шоков замразител за 7 тави 9600.00 lv.
    6.4 Шоков замразител за 10 тави 14400.00 lv.
9. РЕЦИКЛИРАНИ и УПОТРЕБЯВАНИ
    1. Машини
    402 Тестоделител, хидравличен 5040.00 lv.
    4082 Делител-окръглител, полуавтоматичен 3840.00 lv.
    501 Тестоокръглител 3000.00 lv.
    605 Тестооформител за багети 1560.00 lv.
    2. Втасални и пруфери
    3. Пещи
    Пещ конвекторна 5 тави + пещ подова 2 тави + втасално 12 тави 4800.00 lv.
    4. Оборудване
91. ЧАСТИ и КОМПОНЕНТИ
    1. Ел.табла и пултове за управление
    2. Електронни компоненти
    3. Ремъци
    4. Ленти, транспортни
    5. Нагреватели
    6. Рез.части и възли

 

Copyright © VGA shop. All rights reserved.